Masterclass level 1 – Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

26 en 27 september, 16 en 17 oktober en 14 en 15 november 2024

Het menselijk lichaam is een boodschapper die zich eerlijker en preciezer uitdrukt dan waar we met taal vaak toe in staat zijn. Houding, beweging, stem, gebaren, interne lichaamssensaties en de ademhaling vertellen direct:

 • wat onze werkelijke intenties zijn,
 • hoe we ons eigenlijk voelen,
 • wat we nodig hebben.

Een geoefend oog kan deze lichaamstaal benutten in verschillende begeleidingstrajecten. Het gevolg van lichaamsgericht begeleiden is dat mensen zelf meer vertrouwen en daadkracht krijgen om te realiseren wat bij hen past.

In deze 6-daagse geaccrediteerde masterclass voor psychologen, trainers en coaches leer je concrete methodieken ervaren en toepassen binnen een theoretisch kader. Het doel is de lichaamstaal van je cliënt te benutten en lichaamsinterventies toe te passen in je begeleidingswerk.

“Het was in 1 woord geweldig. Ik heb zo veel geleerd over mezelf en ook over hoe ik mezelf kan ontwikkelen in mijn werk als coach. Het heeft me meer en dieper bewustzijn gebracht en concrete tools en handvatten op lichaamsgericht te kunnen werken”
(Psycholoog en coach)

Annet van Laar, auteur van het boek ‘Van binnen weet je alles’ en oprichter van de opleiding De psychologie van het Lichaam, zegt het prachtig: ‘Het lichaam functioneert bij denken, voelen en handelen als een integraal kompas. Dit kompas staat iedereen altijd ter beschikking. De signalen van iemands lichaamswijsheid zijn eenvoudig, doeltreffend en to-the-point.’

Veel van de methodieken en het materiaal behorende bij deze masterclass vallen onder haar auteursrecht en hierop is copyright van toepassing.

Wat heb je geleerd na deze masterclass?

 1. Kennis van de integrale aanpak van fysieke, emotionele en mentale methodieken, die zorgen voor balans, energie en kracht;
 2. Een helder overzicht van de kwaliteiten die het lichaam herbergt en die de lichaamstaal onverbloemd weergeeft;
 3. Vaardigheden om cliënten bewust te maken van hun lichaamstaal en van de betekenis ervan in relatie tot hun hulpvraag;
 4. Concrete toepassingsmogelijkheden van lichaamsgerichte interventies voor de hulpverlenings-, coachings- en trainingspraktijk.
 5. Waarin kun je het geleerde toepassen?
  • In coaching: bij de aanpak van o.a. stress, vitaliteitsproblematiek, fase- en zingevingsvragen

• In training: bij het ontwikkelen van competenties en leiderschapskwaliteiten.

• In hulpverlening: bij o.m. psychosomatische klachten, angst- en depressieproblematiek en burn-out.

Het was een verrijking. Ik heb zo veel inspiratie en kunde opgedaan om het lichaam te integreren in mijn manier van werken. Deze opleiding is een geschenk dat ik van je mocht ontvangen in je scherpe feedback en warme bejegening. Maar ook het programma zelf, de aanknopingspunten om te werken en leven vanuit meer balans in alle lichaamssegmenten” 

(Registerpsycholoog met eigen praktijk)

Op welke niveaus ga je aan het werk?

 • Fysiek: gericht oefenen in lichaamshouding, beweging, ademhaling en chi-gong (vitaliteit)
 • Emotioneel: gericht luisteren naar lichaamssignalen en bijbehorende emoties onderzoeken en integreren (plezier en contact)
 • Mentaal: het effect van aandacht en volledige aanwezigheid ervaren. Leren herkennen van overlevingsstrategieën (helderheid).
 • Integraal: het genereren van vitaliteit en balans door alignment in hoofd, hart en buik (embodiment).
“Deze masterclass is zo waardevol om zelf te ervaren en om te leren lichaamsgericht te begeleiden. Ik ben zelf meer bij mijn kern gekomen en heb lichaamsgerichte integratie-oefeningen, waardoor mijn cliënten van hun sterke ontwikkelde cognitie bij hun gevoel kunnen komen.” 
(coach en trainer)
 

Waaruit bestaat het programma?

De Masterclass bestaat na de intake uit 3 modules:

 • Eerste 2-daagse module: Lichaamsbewustzijn en Lichaamscommunicatie: je 7 vitale kwaliteiten.
 • Tweede 2-daagse module: Lichaamsbewustzijn en Lichaamscommunicatie: 7 vitale kwaliteiten in intake en begeleiding.
 • Derde 2-daagse module: Vitaal in je werk in Hoofd, Hart en Buik (denken, voelen en handelen aligned). Door de fysieke, emotionele en mentale samenhang aan den lijve te ervaren, vergroot je je vakkundigheid en efficiency in uiteenlopende begeleidingssituaties.
 • Literatuurstudie (boeken en reader).
 • 2 tussentijdse intervisiebijeenkomsten
 
“Deze masterclass heeft mij een completer mens en professional gemaakt”
(Cindy Doesburg, bedrijfscoach)
 
 
“Lichaamstaal leren gebruiken en coachen via het lichaam is dé manier om ervaringen te integreren. Het maakt alles veel eenvoudiger.”
(Loes Antonius, trainer & coach)
 
“Met deze masterclass leer je er helemaal zijn en van daaruit moeiteloos begeleiden. Het voelt alsof er echt een transformatie in mij heeft plaatsgevonden” 
(Esmee, psycholoog)

Welke accreditaties heeft deze masterclass?

 • Lichaamsgericht werkende psychologen NIP: 42 uur
 • Arbeid & Organisatiepsychologen en Arbeid & Gezondheidspsychologen NIP: 34 uur
 • NOBCO 36 PE-punten

Praktische info intake + BodyMindScan©

De masterclass wordt voorafgegaan door een intake + BodyMindScan© met Tessa Harts. Tijdens de intake onderzoeken we gericht of je opleidingsvraag past bij het aanbod van de Masterclass. De BodyMindScan© biedt inzicht in je onderliggende gedrags- en energiepatronen en geeft een duidelijke focus op je ontwikkelingsdoelen.

De uitkomsten van de BodyMindScan©, inclusief suggesties en aandachtspunten krijg je mee op papier en dienen als focus voor je leerdoelen in de opleiding.

  • Opleider: Tessa Harts
  • Data:
   • Blok 1: 26 en 27 september 2024
   • Blok 2:  16 en 17 oktober 2024
   • Blok 3: 14 en 15 november 2024
   • Tijd: 9.30 – 17.00 uur
   • Locatie: Conferentiecentrum Samaya Hollendewagenweg 20 Werkhoven (Utrecht)
  •  
  • Trainingskosten: € 2095,– . Dit is inclusief reader, accreditatie/certificaat, feedback op je reflectieverslag en 6 uitgebreide lunches, koffie, thee, versnaperingen.
  • Zelf aan te schaffen literatuur:
   • Laar, A. van, Van binnen weet je alles, handboek voor lichaamswijsheid, Altamira (2020) € 32,33
   • Cornell, Ann Weiser (2004), De kracht van focussen. Luisteren naar je lijf kan je leven veranderen. De Toorts, Haarlem. € 22,60
   • Judith, Anodea (elfde druk 2006), Handboek chakrapsychologie. Zelfverwerkelijking in zeven stappen. Altamira-Becht, Haarlem. € 27,99
  • Na afloop: Bij minimaal 90% aanwezigheid en voldoende bevonden competentieverslag ontvang je een certificaat. Dit verslag moet uiterlijk 3 weken na de laatste cursusdag binnen zijn.
  • De studielast van de masterclass is ongeveer 90 uur (trainingsdagen, intervisie en aanbevolen literatuur). De studiebelasting per week is gemiddeld 90/15 weken: +/- 6 uur per week.
  • De masterclass is bedoeld voor psychologen, trainers en coaches/professioneel begeleiders.
  • Het niveau van de cursus is HBO+
  • Er worden geen vrijstellingen gegeven.