Professionalisering na de opleiding

Na afronding van de opleiding De Psychologie van het lichaam, kunnen afgestudeerden meedoen aan de professionaliseringsdagen. Op deze dagen wordt er geoefend en uitgewisseld aan de hand van een thema, gericht op doorgaande ontwikkeling en verdieping in lijn van de opleiding.

Deze dagen zijn bedoeld voor professionals die alle opleidingsmodules van de opleiding De psychologie van het Lichaam in deze volgorde volledig hebben afgerond: