Leer de logica van lichaamstaal te herkennen en te integreren in je werk

De opleiding ’De Psychologie van het Lichaam’ is een lichaamsgerichte psychologie opleiding voor professionals, die naast hun oorspronkelijke vakdeskundigheid het vermogen willen ontwikkelen om lichaamstaal te verstaan en doeltreffend te integreren in hun coachings-, trainings- of begeleidingspraktijk.

In deze deels door het NIP, NOBCO geaccrediteerde opleiding voor psychologen, trainers en coaches leer je concrete methodieken ervaren en toepassen binnen een theoretisch kader. Doel is om de lichaamstaal van je cliënt te benutten en lichaamsinterventies toe te passen in je begeleidingswerk. De opleiding bestaat in totaal uit 18 dagen, verdeeld over 3 masterclasses van elk 6 dagen. De eerste masterclass ‘Lichaamswijsheid herkennen en toepassen’ kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Het menselijk lichaam is een boodschapper die zich eerlijker en preciezer uitdrukt dan waar we met taal vaak toe in staat zijn. Houding, beweging, stem, gebaren en ademhaling vertellen immers zonder omwegen wat onze werkelijke intenties zijn, hoe we ons eigenlijk voelen en wat we nodig hebben – Annet van Laar.

De opleiding ’De Psychologie van het Lichaam’

Een geoefend oog kan deze lichaamstaal benutten in allerlei begeleidingstrajecten. Als professional leer je in de opleiding de logica van de lichaamstaal te herkennen en te integreren in je werk. Je leert hoe lichaam en geest onderling verweven zijn en je hebt kennis van de integrale samenhang tussen denken, voelen en doen. Bij hulpvragen kun je zowel de mentale en emotionele als juist ook de fysieke component in je diagnose en interventies betrekken. Het gevolg is, dat mensen zelf meer vertrouwen en daadkracht krijgen om te realiseren wat bij hen past.

De opleiding is opgericht door Annet van Laar, Registerpsycholoog NIP, GZ-psycholoog, LWP-psycholoog.  De opleiding gebruikt en doceert de volgende methodieken die Annet van Laar ontwikkeld heeft: Het Lichaam lezen 3D©, Chakra-oefeningen 3D©, Body-mind-integratie-oefeningen©, het 7-Kwaliteitenpalet® en de BodyMindScan©.
Aan de hand van deze instrumenten leer je de 7 vitale kwaliteiten die het lichaam herbergt, fysiek, emotioneel en mentaal kennen. De oorspronkelijke levenskracht komt vrij als je vitale kwaliteiten niet alleen emotioneel en mentaal tot hun recht kunnen komen, maar ook fysiek geïntegreerd zijn. In hoeverre deze vitale kwaliteiten verankerd zijn, geeft de lichaamstaal direct weer. Deze bevindingen worden beschreven in haar handboek voor lichaamswijsheid “Van binnen weet je alles” (Altamira, 2012), wat de basis vormt voor de opleiding.
De teksten, methodieken en afbeeldingen op deze site en in de brochures en de materialen behorende bij de opleiding vallen onder haar auteursrecht en hierop is copyright van toepassing.

Meer informatie over in welke stappen je de opleiding kunt volgen en de inhoud van de verschillende onderdelen en het vervolg vind je op de volgende pagina:

Voor wie is de opleiding geschikt?

De opleiding is geschikt voor professionals die:

 • zich willen bekwamen in lichaamsgerichte interventies, die in tal van begeleidingssituaties kunnen worden toegepast
 • in hun begeleiding willen verdiepen en snel en doeltreffend tot de kern willen komen
 • praktisch en ervaringsgericht willen leren hoe het lichaam werkt als een kompas
 • in hun begeleiding niet alleen willen praten (het verbale verhaal), maar willen werken met het verhaal van het lichaam van degenen die ze begeleiden en dat van henzelf
 • zichzelf willen ontwikkelen door de signalen en patronen van hun eigen lichaam te leren kennen
 • op zoek zijn praktische handvatten en fysiek energetische oefeningen om direct te kunnen toepassen.
 • zelf vitaal willen blijven als professioneel begeleider, psycholoog, coach, trainer

De opleiding omvat in totaal 18 dagen en is deels geaccrediteerd door NIPen NOBCO. Je kunt er ook voor kiezen alleen de 1e 6-daagse Masterclass Lichaamswijsheid herkennen en toepassen te volgen.

Welke methodieken leer je?

Je leert de volgende concrete methodieken:

 • Het lichaam lezen 3D© (lichaamsdiagnostiek)
 • Chacra-oefeningen 3D©
 • Body-Mind-Integratie-oefeningen©
 • 7-kwaliteitenpalet® (integratie fysiek, emotioneel, mentaal)
 • De BodyMindScan© (diagnostiek van energie- en gedragspatronen)

Het toepassen van dit instrumentarium zorgt ervoor dat mensen bewuster worden van hun potentieel. In hun werk en leven kunnen ze meer op hun eigen wijsheid vertrouwen.

Maak nu kennis met de opleiding en volg de introductieworkshop