Accreditaties Masterclass level 1 – Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Accreditatiepunten toegekend door NIP A&O/A&G: 34
– Arbeid/A&G 10
– Klinische diagnostiek 10
– Klinische interventievaardigheden 14
Accreditatiepunten toegekend door NIP Lichaamswerkende Psychologen: 42
– Algemene kennis en vaardigheden 12
– Diagnostiek en indicatiestelling 15
– Interventievaardigheden 15
Accreditatiepunten toegekend door NOBCO: 36 PE uren

Accreditaties Masterclass level 2 – 7-kwaliteitenpalet®

Accreditatiepunten toegekend door NIP Lichaamswerkende Psychologen: 42
– Algemene kennis en vaardigheden 6
– Diagnostiek en indicatiestelling 10
– Interventievaardigheden 26

 

Accreditatiepunten toegekend door NOBCO: 36 PE-punten

NB: Eenmaal per 2 of 3 jaar dienen wij her-accreditatie aan te vragen. Deze werd tot nu toe altijd verlengd. Vanzelfsprekend kunnen wij een verlenging nooit garanderen. U kunt te allen tijden de actuele status van de accreditaties opvragen bij info@depsychologievanhetlichaam.nl