De opleiding is als volgt opgebouwd:

Vooraf

Introductieworkshop De Psychologie van het lichaam: Lichaamsdiagnostiek voor professionals  (facultatief)
Intake BodyMindScan© (verplicht)

Opleiding, 3 masterclasses van 6 dagen:

1e 6- daagse masterclass: Level 1 – Lichaamswijsheid herkennen en toepassen
2e 6- daagse masterclass: Level 2 – 7-kwaliteitenpalet®
3e 6- daagse masterclass: Level 3 – BodyMindScan©

Vervolg

Professionalisering De psychologie van het lichaam


Introductieworkshop De Psychologie van het lichaam

Tessa laat deze avond zien hoe doeltreffend je het lichaam kunt lezen en hoe je kennis over lichaamstaal en de samenhang tussen lichaam en geest in allerlei vraagstukken waar mensen mee komen, kunt toepassen in training, coaching en begeleiding.

De introductieworkshop is praktisch van aard. De avond is specifiek voor psychologen, trainers en coaches.


Intake met BodyMindScan©

Voorafgaand aan de eerste masterclass, vindt een intake plaats met een Bodymindscan©. De BMS geeft je in korte tijd veel informatie over je energie- en gedragspatronen en vorm het startpunt van de opleiding. In één sessie wordt helder hoe je je potentie gebruikt en worden balans en disbalans blootgelegd.


1e 6- daags masterclass: Level 1 – Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Een geoefend oog kan lichaamstaal verstaan en doeltreffend gebruiken in de begeleiding. Dat is wat je leert ervaren en toepassen in deze 6-daagse geaccrediteerde masterclass. Je krijgt inzicht in de wetmatigheden van de eigen wijsheid van het menselijk lichaam en hoe je dit kunt verstaan en volgen.

Geaccrediteerd door NIP LWP, NIP A&O/A&G en NOBCO.

Duur: 3 blokken van 2 dagen
Locatie: Conferentiecentrum Samaya te Werkhoven


2e 6-daagse masterclass: Level 2 – 7-kwaliteitenpalet®

In deze verdiepende masterclass worden de methodieken verder uitgewerkt en geïntegreerd middels het 7-kwaliteitenpalet®. Dit is een krachtig instrument, dat je in allerlei coachings- en trainingssettings kunt gebruiken om kwaliteiten (dis)balans en hulpbronnen van je cliënt te inventariseren. Deze 6-daagse masterclass is bedoeld voor psychologen, trainers en coaches die de 6-daagse masterclass Lichaamswijsheid herkennen en toepassen hebben gevolgd en die hun vaardigheid en de methodieken van level 1 willen verdiepen en verder integreren. Hierbij leer je werken met een uniek instrument: het 7-Kwaliteitenpalet®.

Geaccrediteerd door NIP LWP

Duur: 3 blokken van 2 dagen
Locatie: Conferentiecentrum Samaya te Werkhoven

De BodyMindScan© is een effectieve en verhelderende tool in begeleidingstrajecten. De scan geeft je direct informatie over de algehele samenhang tussen achterliggende energiepatronen, gedragspatronen en psychosomatiek. In deze masterclass word je opgeleid in het toepassen van deze BodyMindScan© in je begeleidingswerk.

Duur: 3 blokken van 2 dagen
Locatie: Conferentiecentrum Samaya te Werkhoven

De professionaliseringsdagen “De Psychologie van het lichaam” zijn toegankelijk voor alle afgestudeerden, die alle 3 de opleidingsmodules van De psychologie van het lichaam hebben afgerond.

Lees meer