Innerlijk vrij zijn

Nu kan ik het weer voelen: innerlijke vrijheid. Nog wat kou van de winter voelbaar in de wind, maar de grond en het gras onder mijn voeten voelt warm van de zon. Het groen van de bomen en struiken heeft nog zo veel tinten groen. Ik doe mijn oefeningen, en ik voel mezelf van binnen. Mijn lijf. In mij heeft de adem vrij spel. Om me heen hoor ik de vogels en het ruisen van bomen. Een staat van innerlijke vrijheid is voor mij met echt verbonden zijn met mijn lijf en tegelijk ook verbonden met de ruimte om me heen. De power in mijn buik stroomt als licht naar buiten. Ik hoef niemand te zijn, ik ben mezelf en ik zing mijn lied. Zoals vandaag alleen in de natuur.

Zo goed ken ik het ook, om me niet innerlijk vrij te voelen. Rondlopen met een blok aan mijn been of een pijl in mijn hart die ik niet wil voelen. Altijd begint het met dat er iets is wat ik niet wil voelen en daarom ontken. Ergens stokt het. Ik herken het omdat ik meer ga denken, ergens zet zich iets vast in mijn lijf. Ik kan daar niet vrij ademen alsof er iets afknelt. De helende beweging is altijd naar de bodem van dat fysieke en emotionele gevoel. Gewaar zijn en in plaats van er van weg, ernaar toe bewegen. Zonder en vanaf te willen, maar mijn eigen gebondenheid te ervaren, in mijn lijf. Dan door de pijn heen komt er beweging en ruimte. En inzicht. Wat wil ik niet erkennen aan mezelf of wat besteed ik uit aan een ander? Daarin zit de vrijheid: het gewaar zijn, het aangaan, voelen waar het vast zit. En van daaruit weer de beweging laten ontstaan. Mijn lichaam en daarmee mijn geest, bevrijdt zichzelf als ik de moed heb mijn onvrijheid op te zoeken.

Innerlijk vrij zijn door je gebondenheid te onderzoeken. Te beginnen met de signalen van het lichaam, die de toegang zijn naar welk gevoel en welke overtuiging je beperken. Daar ligt de wijsheid om jezelf vrij te maken: energie kan stromen, door je gebondenheid te herkennen en erkennen.

Masterclass level 2: het 7-kwaliteitenpalet® start over 3 weken. Of wil je juist gaan starten? Level 1: Masterclass Lichaamswijsheid herkennen begint weer in september.  Ik nodig je van harte uit om te komen ervaren wat werken met en vanuit je lijf kan betekenen voor jouw innerlijke vrijheid en die van de mensen die je begeleidt. 

Het is op het eerste oog een stoere leuke man, type Johan Cruijff, de jonge versie. Hij wil innerlijk vrij zijn. Zijn opdracht is nu om met mij te dansen. Speelsheid en guitigheid kan hij makkelijk inzetten, hij verleidt me en blijft ook ongrijpbaar. Verbaal sterk en snel, de ene grap is nog leuker dan de andere. De ander ontregelen, waardoor die niet dichtbij kan komen. Kracht in zijn armen en schouders, de kin iets opgeheven, de borst vooruit. 

Dan tegenover elkaar, zittend op de grond, ieder terug naar het eigen lijf. Je eigen adem voelen en dan de vraag: waar was je op gericht met dansen? Voel je adem en neem waar hoeveel procent je nu bij jezelf bent.
In de ernst van het oogcontact tussen ons kan ik zijn verdriet en verlangen voelen. 
“Als je helemaal vrij bent…. Innerlijk vrij…. wat in jou zou er dan meer mee doen tijdens het dansen?”
“Mijn kwetsbaarheid, …. mijn onzekerheid, de kleine jongen… Die verstop ik”
Zijn adem wordt dieper en zijn lijf zachter. Als ik het benoem voelt hij het ook.
“Waar kun je die kwetsbaarheid en onzekerheid voelen?”, vraag ik. “Hier denk ik”, hij legt zijn hand op zijn hart.
We verkennen hoe het is als hij contact houdt met zijn hart door zijn buikadem toe te laten in zijn borstgebied.
Dan hoe het is om dat te doen in oogcontact met mij. 
Hij is verbaast dat het lukt: “Meestal lukt het niet, bijvoorbeeld met mijn vrouw”. Dan zie ik een kritische blik. Direct worden zijn ogen harder, waakzaam. 
“Wiens ogen zie je dan?”, vraag ik.
“Die van mijn moeder…. ” Direct gaat zijn kin omhoog en spannen zijn borstspieren.
Ik benoem het … en hij zucht en keert weer terug naar zichzelf en zijn lijf. Opnieuw maakt hij contact met zijn hart met zijn adem vanuit zijn buik. 

“Wat gebeurt er in je lijf als je de blik van je vader voelt?” vraag ik.
“Dan komt er nog meer ruimte, meer adem… er is meer verbinding.. “. Zijn hand beweegt vertikaal langs het midden van zijn lijf. We verkennen de ruimte daar en de verbinding tussen buik en hart. “Het voelt veel vrijer nu… kwetsbaar maar ook vrijer… Nieuw”. Welk woord hoort erbij? “Instemming. Met mezelf en van hem. Hij is blij als ik mijn eigen beweging volg en mijn eigen ding doe.”

Een nieuwe uitnodiging: Dans nu eens met mij terwijl je ook je hart meeneemt, de kwetsbaarheid daar, terwijl je de instemming van je vader voelt. 
Het is heerlijk om zo te dansen, terwijl hij meer in zijn lijf en buik is. Dichter bij zichzelf, minder gericht op het afhouden van mij. We dansen meer onze eigen dans en er is echt contact. Er is plezier en meer intimiteit. “Ik voel me ook veel vrijer, zeg ik, als jij je vrij voelt en er helemaal bent. Bij jezelf met je kwetsbaarheid. Als jij innerlijk vrij bent om er helemaal te zijn, ben ik ook vrijer.

Jij bent vrij om de ogen te kiezen waarmee je naar jezelf kijkt. Dus ook hoe vrij je jezelf laat zijn. Zo vaak voelen we ons niet vrij, door een diepere angst of een geïnternaliseerde blik van een kritische ouder. Het lichaam laat feilloos zien wanneer we meer samen vallen met onszelf of wanneer we onze eigen interne vrijheid beknotten. En door ons lijf kunnen we ook gewaar zijn hoe het voelt als dat niet zo is. Dat gewaar zijn op alle lagen, te beginnen bij het fysieke vergeet je nooit meer. 

In de masterclass Lichaamswijsheid herkennen en toepassen, leer je als begeleider werken vanuit je eigen fysieke basis. Vanuit je vrije midden de lichaamswijsheid van de ander aanspreken. Het lichaam toont of en hoe iemand zijn kwaliteiten inzet, en waar potentie zit die kan worden aangesproken. Je leert ook het effect en integratie van interventies waar te nemen aan de lichaamssignalen. En nog veel meer (zie verderop). Maandag 23 mei is er ook weer een introductieworkshop. Ik hoop je (terug) te zien in de opleiding.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.