Luister naar binnen en ontdek je lichaam als bondgenoot

Wat is jouw verhouding tot je lijf?

  • The greatest instrument you’ll ever own
  • Een machine die moet uitvoeren wat je bovenkamer wil
  • Een blok aan je been
  • Je noodrem
  • Je lokaas? 
  • Een fort om je in te verschuilen.

Veel mensen ervaren hun lichaam als een beperking. Fysiek ongemak is lastig en iets wat genegeerd moet worden. Of het lichaam dat steeds beoordeeld wordt op hoe het eruit ziet en of het wel voldoet aan de verwachtingen. De buitenkant bepaalt of de persoon die erin zit voldoet. Een nieuwe relatie aangaan met het lichaam, opent letterlijk deuren. Deuren naar het ervaren van de wereld om je heen vanuit contact met jezelf. Van binnen naar buiten. Het aannemen van het lijf als waardevolle bron van informatie. Een kompas dat aangeeft of je op de goede weg bent en wanneer niet. Een bondgenoot.

Uit de praktijk

Op de vraag: “Hoe ervaar je je lichaam?” antwoordde ze “Groot”. 

Ze hield haar armen strak tegen haar lijf. Haar adem was nauwelijks waar te nemen. Het leek alsof ze het liefst niet gezien wilde worden. Haar omvang was een manier om zichzelf te beschermen een natuurlijke barrière tussen haarzelf en de buitenwereld. Door in de sessies de reacties van haar lichaam waar te nemen en te verkennen, begon er gaandeweg iets te veranderen. Het voelen van haar lichaamssignalen werd van onwennig, langzaam vertrouwd. Haar grote lichaam werd een rustplaats. De rustplaats werd een bron, van waaruit nieuwe inzichten als vanzelf omhoog borrelden. Ze begon te genieten van haar lichaam en het in te zetten als eerste toetssteen voor het herkennen van wat goed voor haar was en wat niet. In plaats van dit af te lezen aan de reacties van de ander. “Weet je”, zei ze opeens “ik ben voor het eerst van mijn leven echt blij met mijn lichaam”. 

In mijn tijd als psycholoog bij de politie herinner ik me de gesprekken die ik had met een politieman, die zijn borstspier had afgescheurd tijdens het drukken van gewichten. Het gevoel dat daarbij overheerste was teleurstelling. Dat zijn lichaam het had begeven. Ongemakkelijk draaide hij op zijn stoel. Zijn borstkast gespannen. Hoe ervaart jouw lichaam jou?”, vroeg ik. Hij werd stil en luisterde even. Diepe zucht en zijn ogen werden zachter.  “Ik ben een slavendrijver voor mijn lichaam”… “Hoe is het om overgeleverd te zijn aan een slavendrijver? vroeg ik. Dit was het begin van de omkeer in het traject, waarin hij kon ervaren hoe hij een oud patroon van zijn vader herhaalde en zichzelf daarmee letterlijk geweld aandeed.

De eerste stap is te leren luisteren naar binnen. En durven voelen en waarnemen wat je aantreft. Een open ontmoeting met je eigen lijf. Echt luisteren, zonder er meteen je eigen verhaal overheen te leggen. Wat heeft je lichaam jou te zeggen? Om dat te horen heb je de helderheid van je hoofd nodig en de openheid en ruimte van je hart, om de fysiek ervaring te laten spreken. Iemand die de ander echt in contact brengt met zijn eigen lichaam en de wijsheid ervan, is niet alleen een effectieve begeleider. Die begeleider stelt de ander in staat contact te maken met zijn of haar authenticiteit. Vaak ervaren mensen dit alsof ze iets wat verloren is gegaan, terug vinden. Wil je leren hoe je anderen naar binnen kunt laten luisteren en hoe het lijf eenvoudig en effectief kan worden aangesproken? Binnenkort start er weer een masterclass Lichaamswijsheid herkennen en toepassen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.